Archive | November 2014

Tweede Econologische Horoscoop

Tweede Econologische Horoscoop

Econologische Horoscoop november 2014

Bertus Van Stuyveren levert laattijdig zijn tweede econologische horoscoop af.  Deze laattijdigheid werd veroorzaakt door de ongemeen hoge complexiteit van het uittrekselen van de valuteerbaarheid van de diverse marktmechanismes die zich door hun economiële gefinancierdheid en hun accountische geratieerdheid moeilijk in begrijpelijk Nederlands laten verwoorden.  Bertus Van Stuyveren hoopt dat niemand nadeel heeft ondervonden van deze vertraging en ingeval dat wel zo zou zijn hoopt hij dat het niet iemand is met de middelen om huurmoordenaars op hem af te sturen.

Advertisements